pauta completa vacuna majors 50 anys
Foto: Mariona Gil

El 91 % dels catalans de més de 50 anys estan immunitzats amb la pauta completa de la vacuna contra la covid-19. Es tracta de 2,8 milions de ciutadans, segons el portal Dades Obertes de Catalunya. El Departament de Salut considera que la població diana major de 50 anys que hauria de rebre la vacuna és de 3.127.134 persones. Amb dades fins al 19 de novembre, prop de 264.000 catalans d’aquesta edat no han rebut cap dosi del vaccí, el 8,4 %.

Actualment, el 75,8 % de la població a Catalunya està immunitzada amb la pauta completa. Si dividim el gruix total entre majors i menors de 50 anys, els primers ja han assolit el 90 % d’immunització acabada. El percentatge de ciutadans amb menys de 50 anys que estiguin totalment vaccinats és del 64 %.

Per grups d’edat a partir dels 50 anys, la població més gran és la que té més cobertura vacunal perquè, entre d’altres motius, són els que van començar abans el procés. Per exemple, a partir dels 65 anys, totes les franges d’edat tenen més del 90 % amb la pauta completa. Ara bé, tot i que per poc, els de 75 a 79 anys tenen més percentatge d’immunització que els catalans majors de 80. La resta, estan a tocar del 90 %.

Majors de 50 anys sense vacuna

Segons les dades del Portal de Transparència de la Generalitat, actualment hi ha 263.946 catalans que no han rebut cap punxada de la vacuna contra la covid-19. Això representa el 8,4 % del total de persones que Salut calcula que s’hauria de vacunar (3.127.134), és a dir, l’anomenada població diana.

Com avança la tercera dosi de la vacuna?

Aquesta tardor es va començar a administrar la tercera dosi, que ja han rebut més de 405.000 catalans. Això representa el 35 % dels majors de 70 anys i dels catalans immunodeprimits que haurien de posar-se la tercera dosi, segons els càlculs de Salut. El panorama de la tercera dosi canviarà en breu després que el Govern espanyol hagi aprovat la tercera punxada per al personal sanitari i els majors de 60 anys.