Fa 44 anys que una quarantena de famílies viuen amb la incertesa d’haver d’abandonar el seu habitatge del Peu del Funicular, al nord del barri de Sarrià. El 1976 l’Ajuntament va aprovar un Pla General Metropolità que determinava que una quarantena de cases eren il·legals ja que en va canviar la qualificació d’urbanística a forestal. L’Associació de Veïns del Peu del Funicular ha recollit informació per demostrar que les cases afectades són legals i exigeix a l’Ajuntament un canvi del planejament urbanístic.

Cases construïdes als anys 20

Fa sis anys que l’Associació de Veïns del Peu del Funicular recull informació arquitectònica i jurídica per demostrar que les cases són legals. Explica que als anys 20 es van aprovar i realitzar dos projectes urbanístics als entorns de la carretera de les Aigües amb el permís de l’Ajuntament. Va ser en aquell moment, diu, quan es van construir la quarantena de cases que 50 anys més tard el consistori va afectar amb el Pla General Metropolità del 1976.

Els habitatges actualment afectats provenen d’un procés d’urbanització legal i acordat amb l’Ajuntament. Per tant no té raó d’existir aquesta afectació i entenem que és un error de planejament que el Pla General Metropolità va fer una afectació arbitrària, sense cap tipus de fonament ni sentit”, diu Noel Matabosch, president de l’Associació de Veïns del Peu del Funicular. Per això demanen a l’Ajuntament que posi remei a la situació de forma urgent amb un canvi del PGM.

“La nostra casa no té cap valor”

La família de Joaquim Ferrer ha viscut en una casa de la carretera de les Aigües des del 1934. Té documents que demostren que la casa es va fer legalment, com la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament, que va demanar el seu avi per construir-la. Però tot i això, la situació segueix igual que fa 44 anys, quan van afectar-los l’habitatge: “La nostra casa no té cap valor perquè si la volguéssim hipotecar, no te la volen hipotecar perquè està afectada i un dia pot anar a terra per qüestions legals”, es lamenta Joaquim Ferrer. El 1980 també es va fer un pla urbanístic de reurbanització a les Planes que afecta 97 habitatges.

Sense poder fer reformes

L’afectació dels habitatges impedeix fer-hi reformes de millora i això fa que les cases afectades es vagin deteriorant. El Pla General Metropolità del 1976 va dictaminar un canvi de qualificació a forestal, per tant, no s’hi pot construir ni tampoc concedir llicències d’obres majors. “A les cases que ja estaven construïdes no es poden fer reformes, en canvi, al carrer del costat s’estan construint cases noves, no té cap sentit”, diu Noel Matabosch, president de l’Associació de Veïns del Peu del Funicular.

Alguns habitatges no tenen clavegueram

Una altra de les conseqüències de l’afectació dels habitatges és la manca de clavegueram en algunes de les cases afectades. “No tenim clavegueram, tenim una fossa sèptica al jardí i fa molta pudor i a l’estiu és encara pitjor”, explica Chris Guirado, veïna afectada. Demanen a l’Ajuntament que separi les dues problemàtiques i que hi construeixi un clavegueram per qüestions de salut pública i salubritat.