Cas excepcional de curació funcional d’una dona amb VIH que ha aconseguit que el virus de la sida que va contreure fa 15 anys no es torni a replicar, després de suspendre el tractament antiretroviral. La càrrega viral de la pacient ha esdevingut indetectable sense prendre medicació contra el virus, un fet que mai passa. És el cas que l’Hospital Clínic – IDIBAPS presentarà a la Conferència Mundial AIDS 2022.

virus VIH clinic
Equip investigador del VIH de l’Hospital Clínic – IDIBAPS

El cas és important perquè és únic. Habitualment, el tractament antiretroviral és efectiu per evitar que el virus es repliqui, però el VIH persisteix i reapareix si se suspèn la teràpia. Tot i això, hi ha algunes persones (poques), com els controladors posttractament, que mantenen càrregues virals indetectables sense prendre medicació. Altres casos de curació estan relacionats amb el trasplantament de medul·la òssia o amb pacients excepcionals que tenen virus defectuosos o factors genètics associats a una resposta immunològica potent al VIH.

L’excepcionalitat del cas el fa també rellevant perquè aporta llum sobre els mecanismes pels quals determinades persones poden controlar el virus.

15 anys amb control sobre la replicació del virus

L’estudi de l’Hospital Clínic descriu els mecanismes immunològics d’aquesta pacient, que ha aconseguit el control absolut de la replicació del VIH durant més de 15 anys. De fet, la pacient va desenvolupar la malaltia de manera agressiva, va ser diagnosticada en l’estadi d’infecció aguda pel VIH i va ser inclosa en un assaig clínic amb tractament antiretroviral durant nou mesos.

“La pacient no tenia factors genètics clàssics associats al control del VIH i va presentar una primoinfecció greu, cosa que no és habitual en els controladors posttractament”, explica Josep M. Miró, especialista en malalties infeccioses de l’Hospital Clínic, cap de grup de l’IDIBAPS i catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Segons els investigadors, el cas és excepcional perquè hi ha molt poques persones amb aquest control a llarg termini després de deixar el tractament i també pel tipus de mecanisme de control del VIH, “diferent del descrit en pacients controladors d’elit i altres casos documentats fins ara”, explica Josep Mallolas, coautor de la comunicació, cap de la Unitat de VIH del Clínic i del grup de recerca Sida i Infecció per VIH de l’IDIBAPS i professor del Departament de Medicina de la UB.

Identificades les cèl·lules que controlen el virus

Els investigadors van veure que algunes cèl·lules sanguínies de la pacient bloquejaven la infecció pel virus i podien contribuir al control del VIH (les cèl·lules citocides naturals i els limfòcits T CD8+). “La gran novetat del treball és que hem caracteritzat les cèl·lules que aconsegueixen el control del virus”, assenyala Núria Climent, investigadora del grup Sida i Infecció per VIH de l’IDIBAPS .

Aquest cas de cura funcional obre la porta al desenvolupament de noves estratègies potencials de tractament per augmentar l’activitat de les cèl·lules implicades en la resposta innata de la pacient contra el virus.