No és l'únic cartell publicitari de la zona però destaca per sobre la resta. És l'únic que utilitza la tecnologia LED. Si aquest cartell es trobés situat tot just uns quilòmetres abans, en plena autopista, seria il·legal i s'hauria de retirar. La llei estatal prohibeix tot tipus de tanques publicitàries a carreteres i autopistes. Aquí està en sòl urbà i l'empara el reglament propi de la ciutat. A Barcelona estan estipulades la mida dels anuncis i el lloc on estan col·locats. L'anunciant té llibertat per decidir què publicita i de quina manera. XAVIER COCA, membre del col·legi d'advocats "La il·luminació ja sigui externa, interna o amb leds tan és. No està regulat fins aquest extrem". De totes maneres, si l'administració rep denúncies o queixes de que un anunci distreu els conductors podria ser retirat. "Quan succeeixen els fets regulem... A base d'accidents". És evident que la pantalla de leds crida l'atenció. És difícil, però, determinar si les publicitats a peu de carretera poden distreure fins al punt de provocar accidents. El debat no és nou i crea opinions molt diverses. A les ciutats, les empreses tenen marge per publicitar el que vulguin i com vulguin. Fora del sòl urbà, però, les carreteres són territori d'un únic anunciant. Osborne i el seu toro estan protegits per la llei.