L’objectiu del Pla de Foment de la Bicicleta és potenciar l’ús ciclista a la ciutat, però vetllant per la correcta convivència entre ciclistes i vianants. També pretén dotar la ciutat de bones infraestructures ciclistes.

El nou tram de carril bici unirà els districtes de Ciutat Vella i Gràcia, gràcies a l’ampliació del carril bici del carrer Girona, concretament en el tram que uneix el carrer Consell de Cent i el carrer Còrsega. Aquest tram té una llargada de 800 metres i serà un carril bidireccional, que es construeix a la zona de la calçada.

Amb aquestes obres es donarà continuïtat al carril bici que ja existeix al carrer Girona, entre la Ronda de Sant Pere i el carrer Consell de Cent. També es millorarà la connexió entre les zones 30 del barri de Sant Pere i la Vila de Gràcia.

Entre el 2006 i l’actualitat l’ús de la bicicleta ha crescut molt a Barcelona, passant dels 47.000 desplaçaments als 118.000. Aquest creixement ha fet evident la necessitat d’implantar noves mesures que incloguin la revisió de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, així com la del Pla de foment de la Bici.