carreres unversitaries mes demanda 2022

Sis de cada 10 estudiants que s’han preinscrit aquest 2022 per accedir als graus podran estudiar en el centre que havia triat en primera preferència. En la primera assignació de places, que s’ha conegut aquest dimecres, el 81 % dels futurs universitaris ja tenen assignat un centre d’estudi. Això són dos punts percentuals més que el 2021.

A continuació et detallem les 10 carreres universitàries més demandades el mateix dia que s’han publicat les notes de tall 2022.

Medicina al Clínic, la carrera més sol·licitada

Com ja és tendència els últims anys, els centres d’estudi més sol·licitats en primera preferència tornen a ser els que ofereixen graus de l’àmbit de les ciències de la salut, com ara Medicina, Psicologia, Infermeria i Odontologia. Les carreres que han estat més demanades han estat:

  1. Medicina al Campus Clínic de la Universitat de Barcelona: 1.915 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 172 places.
  2. Psicologia a la Universitat de Barcelona: 1.345 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 480 places.
  3. Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Barcelona: 1.079 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 720 places.
  4. Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès: 1.063 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 350 places.
  5. Infermeria al Campus de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat: 891 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 395 places.
  6. Odontologia a la Universitat de Barcelona: 814 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 120 places.
  7. Dret a la Universitat de Barcelona: 740 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 430 places.
  8. Medicina a la Universitat Rovira i Virgili, a Reus: 732 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 125 places.
  9. Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès: 730 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 360 places.
  10. Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Barcelona: 646 alumnes l’han sol·licitada i hi ha un total de 360 places.

Ciències, les noies; enginyeria, els nois

Si ens fixem en les assignacions a les carreres universitàries per branques de coneixement, veiem diferències clares entre les preferències per sexe. Les noies tiren clarament cap als estudis de ciències i els dels nois, cap a les enginyeries. Per exemple, dels 9.737 alumnes que s’han interessat per carreres d’enginyeria i arquitectura, 6.821 són nois i 2.916 són noies. En canvi, en la branca de ciències de la salut, 7.512 de les matriculades són noies i 2.730 són nois.