Per Càritas la indignació no és una paraula nova. Afirmen que fa anys, fins i tot abans de l'esclat de la crisi, que alerten de les dificultats econòmiques que viuen moltes famílies. Famílies de procedència autòctona, que són cada cop més joves i amb menors a càrrec. De fet, el 52% de llars ateses són famílies amb fills. Amb tot, el nombre de persones que reben suport de Càritas no para de créixer. Ho ha fet un 11% durant el 2010 però encara és més impactant si es compara amb la xifra de fa cinc anys i observem que s'ha duplicat. Des de Càritas alerten de la cronificació de la pobresa. El 67% de les persones ateses ja havia rebut ajuda en anys anteriors. Una situació que acaba afectant la salut física i també mental de qui sol·licita suport. MERCÈ DAURELL, cap de Programes Socials i Serveis de Càritas "Manca d'esperança. La gent llença la tovallola, gent angoixada, sent impotència, sent vergonya i inseguretat." La situació laboral també és preocupant. El 72% de les persones ateses estan a l'atur. Una conjuntura que ha fet augmentar el nombre de famílies que no poden pagar el lloguer o la hipoteca. Càritas ha anunciat que a la tardor posarà en marxa un servei de mediació de l'habitatge que es gestionarà des de l'oficina que té a la via Laietana. El servei donarà assessorament i farà de mitjancer entre les famílies i les entitats bancàries per negociar, per exemple, la conversió de les hipoteques en contractes de lloguer. L'objectiu és arbitrar solucions que evitin un allau de desnonaments.

De l’1 de gener al 31 de maig Càritas ha atès més de 42.000 persones a les tres diòcesis, i un 80% ja havia rebut ajuda aneriorment. Una dada preocupant, perquè indica la cronificació de la pobresa.

Radiografia de l’exclusió social

La pobresa infantil és un problema preocupant, sobretot tenint en compte que més de la meitat de les persones ateses són infants i joves. Pel que fa al tipus de llars, s’han atès majoritàriament famílies amb fills, un 52%.

La majoria de persones que acudeixen a Càritas viuen en pisos de lloguer, tot i que un nombre força alt, un 38%, viuen en habitacions rellogades o acolliment gratuït.

Quant a la situació laboral, un 66% es troba a l’atur i només un 11% té contracte i majoritàriament és precari. Una dada que explica el retorn a l’economia submergida detectada els anys 60.

Ajudes destinades a l’habitatge

Càritas ha invertit més de 2,5 milions d’euros en ajudes per a necessitats bàsiques, la majoria dirigides a habitatge, i 500.000 € en aliments que s’han repartit a les parròquies. Les demandes principals són una llar digna, una feina per mantenir la família i la cobertura de les necessitats bàsiques.

Un servei de “mediació”

L’objectiu és evitar els desnonaments intervenint des de la primera fase del problema, abans que els afectats tinguin problemes judicials. Per això, es parlarà amb les entitats financeres i els llogaters i es promourà la conversió dels préstecs hipotecaris en lloguers de l’habitatge.

El programa, que es posarà en marxa a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, inclourà un cap de servei, dos professionals amb coneixements jurídics i financers i quatre voluntaris.