Les protestes, que s’emmarquen en la campanya “Ningú sense salut. Ningú sense llar“, s’han repetit en una trentena de punts de l’estat espanyol com Madrid, Bilbao o Salamanca. L’objectiu és reivindicar que tothom accedeixi a un habitatge digne i adequat i denunciar que sovint és un dret vulnerat. Destaca especialment que les persones que han participat en l’acció de protesta són ciutadans que es troben en situacions d’exclusió social i que són atesos en diferents equipaments de la  Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar.

Segons dades facilitades per l’Ajuntament a l’agost, a la capital catalana hi ha 700 persones que viuen al carrer. Aquesta xifra que augmenta fins a 3.000 persones si ens fixem en les dades registrades per la Xarxa, que inclou les persones que viuen al carrer (870), en assentaments (595) o que estan ateses en equipaments de la Xarxa (1.451). Les entitats consideren que aquestes xifres mostren una realitat social d’exclusió i una “situació d’emergència residencial” provocada per la crisi. Per això, demanen a les administracions que es comprometin a garantir un habitatge digne per a tothom.