A mesura que avança aquest 2020, la crisi econòmica derivada del coronavirus es fa més evident i això es nota en l’increment de persones que necessiten ajuda per poder subsistir. Càritas ha reconegut que atén un 63 % més de persones que abans de la crisi en els programes que l’entitat ha posat en marxa per donar resposta a la covid-19. Un terç de les persones ateses, a més, han demanat ajuda per primera vegada o després de molt de temps de no haver-hi acudit. De fet, l’atur en les llars ateses ha augmentat un 21 % des del febrer, i més de la meitat no poden fer front a les despeses més bàsiques. Els casos més greus són els de les llars que no perceben cap ingrés, que han passat del 8,5 % abans de la crisi al 23 % actualment. Això ha provocat que els ingressos hagin caigut un 33 %, cosa que vol dir que aquestes llars ingressen 536 € mensuals de mitjana.

Segons l’entitat, entre les persones que s’han vist més afectades per la crisi econòmica, hi ha les que tenen feines precàries o en l’economia submergida, les famílies monoparentals i les persones sense connexió o que no tenen habilitats digitals.

Renunciar a la feina per poder conciliar

Les dades de Càritas també demostren la fragilitat de les llars amb infants en situació de vulnerabilitat. Aquestes famílies reconeixen en un 29 % que el rendiment escolar dels nens ha disminuït. També que, en molts casos, s’ha fet difícil conciliar vida laboral i familiar en plena pandèmia i sense les escoles obertes. Tant és així, que el 12 % de les llars amb menors han hagut de renunciar a un lloc de feina per fer-se càrrec dels nens.

La meitat no pot pagar l’habitatge

Entre les conseqüències de la crisi hi ha les dificultats per poder pagar les despeses de la hipoteca o el lloguer. La meitat dels atesos per Càritas reconeixen que no les poden pagar i un 45 % tampoc no poden fer front a les factures dels subministraments bàsics. Tot plegat, sumat a la crisi sanitària i al període de confinament, ha creat un increment del 61 % dels problemes d’ansietat i l’augment dels conflictes a la llar.