El canvi d’hora és una mesura que apliquen tots els països de la Unió Europea de forma conjunta i que en el cas de l’estiu, es fa l’últim cap de setmana de març. L’objectiu és aprofitar l’energia solar i, per tant, estalviar-nos llum i diners.

Per exemple, a Barcelona hi ha 150.000 bombetes d’enllumenat públic als carrers. Amb el canvi d’hora, s’evita l’emissió de 160 tones de diòxid de carboni, que és el mateix que genera el consum elèctric de 23 illes d’habitatges de l’Eixample.

Però, en l’àmbit domèstic, el canvi també suposa un estalvi. Segons l’Institut Català de l’Energia, entre 10 i 11 euros per cada llar.