Ciutat Vella modifica els horaris de neteja nocturns de diverses zones per tal de reduir la contaminació acústica del districte. Ja es va fer una prova pilot l’estiu passat al carrer d’Escudellers per reduir el soroll i ara s’ampliarà a altres vies. La iniciativa consisteix a reorganitzar els serveis de recollida de residus per evitar molèsties als veïns, prioritzar el descans i millorar la qualitat de vida.

En el nucli antic s’unificarà la recollida de bosses domiciliària i la neteja a les 1.45 h i s’eliminaran els repassos que es feien a les 4.45 h. També es revisaran els contenidors per assegurar-se que estan en bon estat. Pel que fa als carrers de Valldonzella i plaça de Castella també es concentrarà la neteja abans de les 1.45 h i ja n’han informat els comerciants dels entorns perquè s’adaptin als nous horaris. Si no, podrien rebre una multa. A la plaça dels Àngels hi haurà presència permanent i diària per part de la Guàrdia Urbana a partir de les 22 h. A més, quatre agents faran ruta per evitar actituds incíviques. En aquest cas la neteja començarà a les 23.30 h i s’ha doblat el nombre de papereres, que han passat de tres a sis. Pel que fa al carrer de Joaquín Costa, la neteja s’avançarà a les 3 h. 

Els veïns veuen amb bons ulls que s’avancin els horaris de neteja, però consideren que no és suficient. Proposen, per exemple, que els camions de neteja passin abans de les 12 de la nit o a primera hora del matí. A més, asseguren que el soroll que més els molesta és el dels bars o locals d’oci nocturn i critiquen les conductes incíviques de la gent.  

Ciutat Vella, el districte amb més soroll

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha elaborat l’Estudi de valoració de l’impacte de soroll procedent d’activitats relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella, per valorar l’impacte que té la contaminació acústica en la salut i la qualitat de vida del veïnat.

Segons l’informe, el 78,1 % dels residents a Ciutat Vella considera que al seu barri hi ha molt soroll i, de fet, el districte encapçala la llista de les zones més sorolloses de Barcelona. La major part de la població d’aquest districte està exposada a nivells acústics superiors als 50 decibels i el 24 %, per sobre els 60 decibels.

L’estudi també explica que el soroll ambiental, especialment el nocturn, té un impacte negatiu en la salut i la qualitat de vida de les persones. La pertorbació del son està associada amb un deteriorament psicològic i emocional, canvis negatius en el comportament (com l’agressivitat) i efectes cognitius adversos. Des del punt de vista biològic, l’estrès per la contaminació acústica pot desencadenar diferents tipus de patologies mèdiques.