Uneix els dipòsits de la Trinitat amb els de la Fontsanta. O el que és el mateix, connecta la xarxa d'aigua del riu Llobregat amb la del Ter. Són 15 quilòmetres de canonada que travessen la serralada de Collserola i que han de garantir la disponibilitat d'aigua en tot moment. LLUÍS RECODER, conseller de Territori i Sostenibilitat "Són obres d'aquelles que no es veuen però que hi són, que s'hi inverteixen molts recursos i ens permeten assegurar una cosa tan preuada i al final per habitual només valorem en els moments que hi ha escassetat com és l'aigua potable". Quan entri en funcionament la canonada permetrà transportar aigua en els dos sentits. Si la conca del Ter pateix problemes de sequera es podrà desviar aigua procedent del riu Llobregat al dipòsit de la Trinitat. I si és el Llobregat el que baixa amb poc cabal, serà el dipòsit de la Fontsanta el que s'omplirà amb aigua del Ter. A més, la canonada, permetrà aprofitar al màxim el volum d'aigua potable que genera la dessalinitzadora del Prat. LEONARD CARACOLÉ, director de l'Agència Catalana de l'Aigua "60 hectòmetres cúbics de producció nova que se situen a l'eix del Llobregat només tenen sentit si són per tot l'àmbit metropolità i, perquè això sigui així, hi ha la necessitat de trasvassar-los a l'atre extrem de l'àmbit metropolità, on estem ubicats ara, és a dir, al nus de la Trinitat". Les obres d'aquesta infraestructura estan pràcticament acabades. De fet, es preveu que a l'abril s'hi comencin a fer proves i que al juny entri en funcionament. Ja només queda polir els detalls d'una obra que ha costat 205 milions d'euros.