“Aquí em sento com si no estigués privada de llibertat“. És la sensació d’una de les joves internes al Centre Educatiu els Til·lers, a Mollet del Vallès, on a finals d’any s’hi va estrenar una nova unitat dissenyada únicament per a elles. De les 16 noies que actualment hi compleixen mesura d’internament per haver comès un delicte, la majoria provenen de Can Llupià. Amb el mòdul nou, a aquest centre de Barcelona ara només s’hi porten nois.

Un 25 % delinqueixen empeses per la parella

A la unitat se’ls ofereix un tracte més personalitzat, perquè s’hi fan activitats i tallers amb perspectiva de gènere i tutories individualitzades. En especial, es posa èmfasi en les relacions i la violència masclista: segons dades del Departament de Justícia, un 25 % de les internes actuals han comès delictes empeses per la parella, fruit d’una relació tòxica i de domini. A més, moltes han estat víctimes de maltractaments.

La consellera Capella es troba amb noies internes.
La consellera Capella es troba amb noies internes.

“És constant. Les menors i les dones adultes que delinqueixen, en la majoria dels supòsits, han estat i són l’instrument d’un home. Les han utilitzat per delinquir”, assegura la consellera de Justícia, Ester Capella. La Laila ─nom fictici d’una interna─ n’és un exemple: la seva darrera parella la maltractava, primer psicològicament però després va arribar a les mans. A Els Til·lers, explica, ha après a estimar-se a ella mateixa i abandonar el consum de droga.

La Laila, una de les joves que està privada de llibertat

El delicte més comú: els robatoris

Les noies representen un 5 % de tots els interns als set centres de justícia juvenil de Catalunya, un total de 292. De fet, el d’Els Til·lers ara és l’únic mòdul que està en marxa. El principal delicte que han comès són robatoris (32 %) i el segueixen les lesions en l’àmbit familiar (25 %). D’altra banda, un 82 % d’internes consumeixen tòxics, un 70 % han estat víctimes de maltractament infantil i un 65 % han patit violència a la llar.