Les noves instal·lacions allotjaran 50 quilòmetres de documentació, quatre milions de fotografies i milers de documents cartogràfics que, actualment, es troben dispersos per les diferents instal·lacions arxivístiques de la ciutat. L’objectiu és que l’equipament sigui un arxiu de referència que contribueixi a enfortir la memòria històrica i protegir la documentació municipal amb valor patrimonial.

La transformació de la nau central de Can Batlló, que és l’únic element del conjunt catalogat com a bé cultural d’interès local, costarà 37,7 milions d’euros. A l’arxiu pròpiament s’hi dedicaran 9,1 milions, de manera que el pressupost total és de prop de 47 milions d’euros.

Reunint en un sol equipament tots els fons i col·leccions documentals, l’Ajuntament vol oferir un millor servei al públic i reduir els riscos de pèrdua d’informació i patrimoni i de litigis per manca de proves documentals. També es vol reforçar la imatge de Barcelona com a ciutat dels arxius i del patrimoni fotogràfic i audiovisual. A més, el nou equipament tindrà capacitat de creixement, com a mínim, per als propers 30 anys.