L'Eduardo Saiz és biòleg i il·lustrador científic. Des de l'any passat és l'impulsor del calendari natural de Sarrià, on fa un seguiment del comportament dels éssers vius al barri amb els canvis d'estació, com ara la floració dels ametllers del Parc de l'Oreneta. EDUARDO SAIZ, biòleg i vocal de medi ambient de l'AV Sarrià “Ya el año pasado nosotros vimos que se había adelantado unos 40 días con respecto al año anterior. Que ya nos sorprendió mucho. Por eso era interesante ver qué pasaba este año, ¿no? Y efectivamente se ha vuelto a adelantar unos ocho días sobre el año pasado.” Però els ametllers no són els únics, les parella de puputs que cria davant de casa seva també s'ha avançat gairebé un mes. L'Eduardo ha elaborat un croquis dels carrers propers on viu, on ha localitzat els nius de nou espècies diferents d'ocells durant la primavera, com ara la mallerenga petita i la blava. Al seu quadern ha enregistrat fins i tot el comportament d'un formiguer. EDUARDO SAIZ, biòleg i vocal de medi ambient de l'AV Sarrià “Tuve la suerte casi milagrosa de uno de los días que estaba mirando vi como salían hembras reproductoras,¿ no? Y ya digo, es solamente un día de todo el año, después de tres años de estarse preparando la colonia de hormigas.” L'Eduardo demana als veïns que l'ajudin a recollir dades per enriquir el calendari natural del barri. EDUARDO SAIZ, biòleg i vocal de medi ambient de l'AV Sarrià “Que observen. Simplemente que vayan un poco más atentos cuando pasean por el parque o delante de su casa, los árboles que pueda haber en la acera o tal. Interesa el primer dato de un cambio. Por ejemplo, cuando salen las primeras hojas.” Per col·laborar en aquest projecte pioner a Barcelona, cal posar-se en contacte amb l'Associació de Veïns de Sarrià. Totes les dades enregistrades s'enviaran a la Xarxa Fenològica de Catalunya.

Eduardo Saiz és biòleg, il·lustrador científic i membre de l’Associació de Veïns de Sarrià. L’any passat va impulsar un projecte pioner a Barcelona: l’elaboració d’un calendari fenològic o natural on poder enregistrar, durant el pas de les estacions, els canvis més significatius en comportament d’animals i plantes que viuen al barri. Aquest projecte ha complert un any i ha servit per constatar que algunes espècies han avançat el seu cicle biològic. Saiz demana la col·laboració dels veïns per recopilar dades. Les del 2016 ja han estat enviades a la Xarxa Fenològica de Catalunya.

Els ametllers del Parc de l’Oreneta han tornat a avançar el seu cicle biològic. “El gener del 2016 ja vam veure que la floració s’havia avançat uns 40 dies respecte a l’any anterior. Ens vam sorprendre molt. Per això era interessant veure què passava aquest any. I efectivament s’ha tornat a avançar uns vuit dies”, comenta Eduardo Saiz, biòleg, il·lustrador científic i membre de l’Associació de Veïns de Sarrià. L’any passat va engegar un projecte pioner a Barcelona: la creació d’un calendari fenològic al barri, en què es poguessin implicar tots els veïns del barri. Aquest document té com a objectiu fer un seguiment del comportament dels éssers vius a Sarrià amb el pas de les estacions. El calendari del 2016 ha constatat que els ametllers no són l’única espècie que ha avançat el cicle biològic. Davant de casa de l’Eduardo cria una parella de puputs i enguany s’han avançat gairebé un mes.

Aquest biòleg ha elaborat una il·lustració en què detalla el procés de cria i també un croquis dels carrers propers a casa seva, on ha localitzat els nius de nou espècies diferents d’ocells que han criat a la primavera i a l’estiu, com ara la mallerenga petita i la mallerenga blava. Saiz ha enregistrat fins i tot els canvis en un formiguer de “Messor barbarus” que va trobar casualment. “Un dels dies que ho estava mirant vaig tenir la sort de veure com en sortien femelles reproductores. És només un dia de tot l’any després de tres anys de preparació de la colònia de formigues. És un fenomen fascinant”. Eduardo Saiz demana, com ja va fer l’any passat, la col·laboració de veïns i veïnes interessats en la natura que vulguin col·laborar en el projecte. “Només cal que observin, que simplement vagin amb més atenció quan passegin pel parc o davant de casa. Interessa la primera dada d’un canvi. Per exemple, quan surten les primeres fulles als arbres”, explica Saiz. Per col·laborar el 2017 en aquest projecte, cal posar-se en contacte amb l’Associació de Veïns de Sarrià. Totes les dades enregistrades s’enviaran, de nou, a la Xarxa Fenològica de Catalunya.