El curs escolar 2017-18 començarà el 12 de setembre, tant a educació infantil  com a primària. Les classes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà també començaran aquest dia, però es podran endarrerir fins al 14 de setembre si és necessari per dur a terme l’avaluació extraordinària o altres tràmits previs d’inici del curs. En canvi, els cicles de grau superior hauran de començar abans del 19 de setembre del 2017 i les escoles oficials d’idiomes no més tard del 28 de setembre.

Pel que fa a les vacances escolars d’aquest curs, ensenyament ha decidit que les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener, i les de Setmana Santa entre el 24 de març i el 2 d’abril. També seran festius els dies que ha determinat com tal el  Departament d’Empresa i Coneixement.  El que queda del 2017 hi haurà els festius següents:

  • 12 d’octubre – Festa Nacional d’Espanya
  • 1 de novembre – Tots Sants
  • 6 de desembre – Dia de la Constitució
  • 8 de desembre – la Immaculada

Pel que fa al 2018, només hi haurà un festiu puntual, l’1 de maig.

A aquest llistat de dies no lectius s’hi hauran d’afegir els festius locals. Els de la ciutat de Barcelona seran el 25 de setembre (que s’ha escollit per compensar que el 24 de setembre, dia de la  la Mare de Déu de la Mercè, cau en diumenge) i un altre dia encara per determinar.