El soroll de les màquines desbrossadores és constant fins a deixar lliure de matolls un terreny on, d'entrada, el risc d'incendi és força elevat. VICENÇ FERRER, responsable municipal de tractaments forestals "El que fem primer és una desbrossada general, intentant mantenir tot el que és vegetació autòctona de tot el que és la zona nostra mediterrània. I tot l'arrabassament del que són gramínees. Llavors, un cop feta aquesta neteja de massa vegetal, el que fem és retirar totes les restes d'escombraries que trobem." Segar l'herba deixa al descobert tota mena de deixalles que també podrien provocar o propagar el foc. Treballar en aquests espais a l'estiu comporta alhora un cert risc d'incendi. Per això cal prendre precaucions i demanar permís a Medi Ambient. "Es tracta de netejar i desbrossar les 270 hectàrees d'espais forestals més propers a les zones habitades de la ciutat, com aquesta finca de la Font Florida, al barri de la Font de la Guatlla." A més de Montjuïc, també es desbrossen terrenys als Tres Turons i a tota la falda de Collserola. Aquests espais no depenen de Parcs i Jardins. De fet, no ho són. Per actuar-hi, l'Ajuntament recorre al personal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, és a dir, presos que comencen aprenent l'ofici i acaben guanyant-s'hi un sou. VICENÇ FERRER, responsable municipal de tractaments forestals "La valoració que fem és totalment positiva. Ells han agafat ja una experiència que jo crec que molta gent d'aquesta que hem tingut treballant avui en dia ja estan treballant a l'empresa privada: han acabat de complir la seva sentència i estan treballant en diferents empreses dins l'àmbit del tractament forestal." És el setè any que es fa aquesta neteja de boscos urbans de cara a l'estiu. L'Ajuntament hi destina mig milió d'euros. Durant aquests anys no hi ha hagut grans incendis en aquests terrenys.