L'Eulàlia i la Cristina són dues educadores ambientals que, des de fa uns dies, entrevisten veïns de la Barceloneta. Volen conèixer els aparells elèctrics i els hàbits de consum que tenen a casa. Parant atenció a les respostes els donen un seguit de pautes. EULÀLIA RIPOLL, educadora ambiental "El frigorífic que potser és l'electrodomèstic, bé és l'electrodomèstic que està les 24 hores endollat, doncs, fer-ne un bon ús, doncs separar-lo de la paret uns tres dits perquè així no gasta tant." Però el consell estrella i que sempre crida molt l'atenció és el mateix. VALEN ARENA, veí de la Barceloneta "El que més m'ha sorprès sí és el del 15% que pots estalviar amb això del botó de la TV, d'apagar-lo amb el comandament o d'apagar-lo amb el dit. És un bon consell." Les educadores porten també una motxilla amb un seguit d'aparells que deixen als veïns. Així ells mateixos poden comprovar durant uns dies si fan un bon ús de l'energia. I, en cas contrari, poder canviar hàbits. CRISTINA QUILEZ, educadora ambiental "Això que a vegades diem: 'no sé si consumeix més la calefacció així amb una temperatura o amb una altra', doncs, així, podem ecoauditar-nos." Tot i que la campanya encara no ha acabat, ho farà el 23 de febrer, els promotors ja n'extreuen algunes conclusions. MARTA SALVIA, coordinadora campanya "Bona energia a la Barceloneta" "Una de les coses que més els ha sobtat és tot el tema de la climatització i el confort a casa, que és molt important l'aïllament per poder estalviar energia quant a la calefacció. I que la il·luminació no fos la part més important de la despesa energètica a casa." "Bona energia a la Barceloneta" és una campanya que pretén que es faci un consum més responsable de l'electricitat. És per això que es basa en la complicitat dels usuaris.

El projecte té el suport del Pla de barris de la Barceloneta, que compta amb la col·laboració de l’equipament la Fàbrica del Sol i de l’empresa Ecoserveis.