Els usuaris puntuen amb un 8,14 sobre 10 el servei de les biblioteques públiques. El nombre d’enquestats que només assisteixen a activitats culturals amb ofertes, descomptes o jornades gratuïtes s’ha rebaixat del 51,3 al 38,1%. Tot i així, la meitat de les persones que hi han participat aprofiten el dia de l’espectador per anar al cinema, que és la primera activitat cultural de les escollides pels participants.

L’estudi també fa referència al creixement del consum de continguts culturals a Internet. L’enquesta diu que un 56% de la població consumeix continguts en línia gratuïts i creixen un 11% els qui accedeixen a continguts de pagament a la xarxa. Sobre la llengua, un 38% prefereix llegir llibres en castellà i un 41% veure les pel·lícules al cinema també en castellà. Els qui prefereixen llegir llibres en català són un 32% dels enquestats i un 34% prioritzen veure obres de teatre en català, mentre que a un 42% li és indiferent la llengua a l’hora d’escoltar música.
L’informe Òmnibus de la Generalitat. Onades I-II i III, 2014 analitza els resultats del mostreig que ha fet el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). En l’estudi es mostren els resultats de les preguntes que el Departament de Cultura ha  inclòs en les tres onades de l’enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya durant el 2014. En l’estudi s’han enquestat 1.600 persones per telèfon.