Un dels grans avantatges de practicar aquest tipus de cirurgia és que el malalt pot tornar a casa sis hores després d’haver ingressat a l’hospital. Segons Pablo Moreno, cap de secció de la Unitat de Cirurgia Endocrina de Bellvitge, la intervenció suposa una mínima alteració de la vida quotidiana del pacient i evita els traumes d’un ingrés. Gràcies a aquest tipus d’intervenció, poc invasiva, el pacient percep que l’operació no ha estat greu i està més predisposat a tenir una recuperació ràpida.

La taxa de complicacions en aquests malalts és menor, menys d’1%, generalment a causa d’una hemorràgia que apareix després de les primeres hores de l’operació. La intervenció només es realitza en els casos en què el pacient té nòduls benignes i se li ha d’extirpar la meitat de la tiroide. Les incisions que es fan són poc doloroses i tenen entre dos i tres centímetres. Bellvitge és un dels pocs hospitals de tot l’estat que s’ha especialitzat en aquest tipus d’intervencions ambulatòries.