Barcelona fa un pas més per salvaguardar l’històric rec Comtal dels banyistes i d’un efecte crida que ha provocat aglomeracions, brutícia i incivisme els darrers estius. L’Ajuntament està plantant una barrera vegetal a les vores de la séquia per impedir que es pugui accedir a l’aigua. Una estratègia verda que substituirà les tanques provisionals dels darrers mesos.

Les tanques es van instal·lar al juliol als punts habituals de bany al rec, en el tram entre el barri barceloní de Vallbona i el de Can Sant Joan, a Montcada. Ha estat una actuació conjunta dels dos ajuntaments que ha vingut acompanyada de vigilància de guàrdia urbana i policia local.

A més, es van col·locar cartells ben visibles amb la prohibició de banyar-se. Tot plegat ha donat bons resultats. “L’any passat el rec era un problema, hi havia moltes queixes dels veïns, i aquest any no ho ha estat. Hem actuat d’acord amb tothom, també amb Montcada, i crec que les coses s’han fet bé”, afirma Xavier Marcé, regidor de Nou Barris.

Els ànecs, els grans beneficiats de la prohibició dels banys al rec Comtal


El veïnat ha perdut el que havia estat una tradició de generacions: els banys al rec Comtal. Però tot i això, bona part dels veïns veuen la prohibició amb bons ulls, perquè evita que es massifiqui l’entorn. “El problema no era el bany, sinó que la gent venia i posava tovalloles com si fos la platja, s’allargava fins a la nit amb música, hi deixava llaunes… ho deixaven tot brut“, apunta l’Òscar, veí de la zona.

A l’estiu tota la vida ens refrescàvem al rec i ara ja no podem. Però compensa per com estava els darrers anys i com està ara”
Óscar, veí de Vallbona

Plantes a les ribes del rec com a barrera

Un cop superat l’estiu, aquestes setmanes s’està implantant una solució més definitiva a la zona. S’omplen les ribes del rec Comtal de plantes que formaran una barrera vegetal, al mateix temps que es naturalitza el paisatge. “Serà un continuum verd, de manera que es preservarà el rec Comtal, que quedarà visible però sense aquelles mena de platges que podien convidar al bany”, explica Marcé.

A banda d’aquestes plantes, també està previst instal·lar baranes de protecció en alguns punts del rec Comtal entre Montcada i la plaça del Primer de Maig, de Vallbona.

La barrera vegetal comença a brotar a les ribes del rec Comtal

El rec Comtal: d’ús lúdic a patrimonial

L’objectiu és protegir el rec Comtal com a element natural i també com a element patrimonial. No en va, la séquia disposa d’11 segles d’història i actualment aquest de Montcada i Vallbona és l’únic tram que es conserva visible i viu, ja que encara rega els horts de la Ponderosa.
‌”Creiem que amb el que estem fent aconseguirem que passi a tenir un ús patrimonial en lloc d’un ús lúdic, que potser no era el més adequat”, conclou Marcé.