(ACN/Redacció) Barcelona és la sisena ciutat més bruta de l’estat, segons una enquesta que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet a 6.853 ciutadans i ciutadanes d’una setantena de municipis. En concret, els veïns i veïnes donen a la capital catalana una puntuació de 40 sobre 100, 11 punts menys dels que el municipi va obtenir a l’edició anterior d’aquest sondeig. Així, una de cada tres persones suspèn la capital catalana en termes de neteja urbana. Madrid està en una situació molt similar i Lleida, Tarragona, Badalona, Terrassa i l’Hospitalet de Llobregat també suspenen. Per la seva banda, Girona treu un aprovat just i Sabadell és l’única ciutat catalana que treu bona nota, amb un 64 sobre 100.

Excrements de gos i grafits

Els veïns i veïnes han puntuat una dotzena d’aspectes relacionats amb la neteja. Les pitjors qualificacions s’han atorgat a la presència excessiva d’excrements de gos a les voreres, els grafits, la brutícia que generen els botellots i la que s’acumula al voltant dels contenidors.

Excrements de gos

Segons l’OCU, les ciutats més brutes de l’estat són Palma, Alacant i Sevilla, i les més netes, Oviedo, Bilbao, Vigo, Pamplona i Albacete.

L’OCU ha assegurat que no existeix una relació directa entre una major inversió en neteja i una puntuació més elevada. En aquest sentit, ha revelat que Pamplona i Albacete, dues de les ciutats més netes segons els veïns i veïnes, gasten 46 euros a l’any per resident en aquesta partida, davant els més de 80 euros que inverteixen altres capitals com Sevilla (81 €), Barcelona (114 €) o Madrid (83 €). De fet, de la setantena de ciutats analitzades, Barcelona és la que té una major despesa per càpita.

Més control dels excrements a la vorera

El que sí que influiria de manera positiva és el nombre de dies de pluja i sobretot l’assiduïtat de les tasques de neteja. Així, a més freqüència d’escombrada, millor qualificació. Per tot això, l’OCU ha demanat als consistoris que incrementin aquestes tasques i que facin un major control dels excrements canins. De fet, ha assenyalat que el nombre de multes per no recollir els excrements de gos és anecdòtic i ha advertit que a la majoria de les ciutats es considera una falta lleu.