Durant el primer semestre d'aquest any, els hotels de Barcelona han rebut gairebé 3.600.000 turistes, quasi 60.000 més que entre el gener i el juny de l'any passat. Això representa un increment de prop de l'1,7%, una mica més encara pel que fa al nombre de pernoctacions, atès que les estades s'allarguen fins més enllà dels dos dies de mitjana. JOAN GASPART, president de Turisme de Barcelona "En principi, les perspectives que tenim sobre reserves, comparades amb l'any passat, en els hotels de Barcelona, com a termòmetre si voleu de lo que pot ser aquest segon semestre, guarda proporció inclús una mica millor que el primer semestre." A més, els estrangers que ens visiten cada cop es gasten més diners. Durant el primer semestre, la despesa total amb targetes de crèdit internacionals a la província de Barcelona va superar els mil milions d'euros, un 27% més que l'any passat. La xifra dobla la despesa dels turistes a la Comunitat de Madrid i triplica el que els viatgers paguen amb targeta de crèdit a les Balears. Pel que fa a l'origen dels turistes que visiten Barcelona, un de cada quatre prové de la resta d'Espanya. Entre els viatgers internacionals, els més nombrosos són els francesos i els britànics, però en aquest semestre ha crescut més de l'11% el nombre d'alemanys. El perfil del turista que visita la nostra ciutat té entre 25 i 54 anys, viatja amb la parella i hi arriba, en el 75% dels casos, en avió.

Les dades de l’informe indiquen que, entre gener i juny de 2012, van visitar Barcelona 3.564.611 persones, mentre que en el mateix període de 2011 el nombre de turistes va ser de 3.505.370. També ha augmentat el nombre de pernoctacions un 2,26%.

La major part dels turistes són nacionals (un 24,4% del total de visitants procedeixen de la resta d’Espanya). Pel que fa als turistes internacionals, destaquen els que arriben de França i el Regne Unit (cadascun dels dos grups representa un 7,7% del total), seguits dels procedents d’Itàlia i els Estats Units (7,1% ) i d’Alemanya (6%).

Pel que fa al perfil del turista que visita la ciutat, té una edat mitjana de 42 anys, és de classe alta-mitjana (53,4%), visita Barcelona per primera vegada, hi arriba en avió (75,7%) i viatja amb la seva parella (46,1%).