La província de Barcelona hauria d’incorporar prop d’11.000 infermers, un 30 % més dels que té actualment, per arribar a tenir la ràtio de Navarra, la més alta de l’estat. Aquesta comunitat té una ràtio de 8,6 infermers per cada 1.000 habitants, mentre que a Barcelona és de 6,6. A Europa la ràtio és de 9,5 professionals i, per arribar-hi, caldrien 16.000 professionals més.

El Col·legi d’Infermeres de Barcelona recorda l’envelliment, els canvis socials i situacions com l’actual pandèmia provocaran que els propers anys encara calguin més profesionals i que les ràtios estan directament relacionades amb la satisfacció dels ciutadans amb els serveis de salut.

Fuga de professionals a l’estranger

La precarietat laboral, l’eventualitat del sector (que arriba al 16 %, el doble que els metges), i les dificultats de conciliar vida familiar i laboral provoquen que molts infermers abandonin la professió o marxin a l’estranger. Entre els anys 2011 i 2015 el Col·legi va tramitar 1.300 expedients per treballar a l’estranger, amb una mitjana anual de 257 peticions. Els últims any la situació s’havia estabilitzat, tot i que el 2020, en plena pandèmia, es va produir un petit repunt (139 expedients).

Els infermers, al límit per la pandèmia

La situació d’aquests professionals s’ha agreujat durant la pandèmia, per la sobrecàrrega de feina que ha comportat. S’han incrementat les baixes laborals i també els problemes físics i emocionals. Durant el 2020, el programa Retorn del Col·legi, que atén infermers amb problemes mentals o addicions, ha fet 2.812 visites, que representen un increment del 56 %.