L’informe Moviments migratoris a Catalunya 2012, editat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), constata que les poblacions petites i mitjanes són les que reben aquests nous residents, la majoria provinents dels municipis de més de 100.000 habitants. Barcelona és el territori que perd més població (4.970 habitants) en els seus intercanvis amb altres municipis catalans.

En total a Catalunya 251.330 persones van canviar de municipi de residència durant el 2012, el que significa un 1,5% menys que l’any anterior. Respecte als moviments migratoris amb la resta de l’estat, Catalunya ha perdut 3.655 habitants, la diferència entre els 53.987 que han arribat i els 57.642 que han marxat. Pel que fa als moviments migratoris a l’estranger, la sortida neta de població ha estat de 6.151 persones, fruit de l’arribada de 92.625 persones i la marxa de 98.776 emigrants.

Els moviments migratoris han fet que 33 comarques perdin població i en canvi n’han guanyat el Maresme, el Tarragonès, la Garrotxa, el Segrià, Osona, l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany i l’Urgell. Les dues comarques més poblades de Catalunya, el Barcelonès i el Vallès Occidental, són les que més població han perdut.