La panoràmica dels terrats plens d'antenes, una de les imatges més característiques de la ciutat, podria canviar ben aviat. La intenció de l'Ajuntament és convertir la superfície d'aquests espais en zones verdes. Una idea que s'emmarca en el Pla Verd i la Biodiversitat i que inicialment es durà a terme als edificis municipals. El projecte preveu transformar els espais lliures de la ciutat per destinar-los a vegetació, tal com es va fer en aquesta paret mitgera. Una aposta que desperta diversitat d'opinions. DOMINGO CARMONA "Això déu me'n guard de posar-ho perquè això ja dic que és porqueria i a més a més humitat." ALFREDO ARNEDO "Per la qüestió estètica sobretot perquè en general hi ha una manca de zones verdes." ARACELI RODRÍGUEZ "M'encanta, si més no que siguin més verds del que són, que només hi ha pisos i cases i... " La intenció és inserir la natura a la ciutat i crear una infraestructura ecològica. JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient i Hàbitat Urbà "El verd i la biodiversitat actuen per exemple des del punt de vista de captadors de contaminants, actuen com a espais que preserven la contaminació acústica, actuen com a retenció d'humitat. És a dir, tenen tota una funció de metabolisme de la ciutat que en la opinió de tot l'Ajuntament de Barcelona fa que aquest sigui un pla estratègic de cara al futur de la ciutat." El pla inclou també la creació d'uns corredors verds, com aquest del passeig de Sant Joan. La intenció és que enllacin els principals pulmons verds de la ciutat i d'aquesta manera millori l'ecosistema urbà i la vida dels ciutadans. Una proposta que el govern de Convergència i Unió ja havia llançat i que pretén maximitzar la superfície verda a tota la trama urbana . A més es vol promoure la implicació ciutadana en la creació d'aquests espais, per exemple fomentant els horts urbans. El pla, que ja compta amb el suport de tots els grups municipals, tindrà un cost inicial de 62 milions d'euros i es preveu que el 2020 ja s'hagi desplegat.

La intenció del pla és dotar la ciutat de més espais verds i aconseguir millorar-ne la diversitat biològica. D’aquesta manera es pretén reforçar l’ecosistema local, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i dotar Barcelona dels recursos necessaris perquè sigui més resilent als efectes del canvi climàtic.

El pla encara no s’ha concretat, però preveu instaurar corredors verds que uneixin els pulmons verds de la ciutat i aprofitar tots els espais disponibles, des de carrers i places a les parets mitgeres i els terrats. Per això es començarà a aplicar en alguns edificis municipals. A més, es vol fer partícips del projecte a la iniciativa privada i als ciutadans, per exemple fomentant la instal·lació i cura d’horts urbans.