Els turistes que dormin a Barcelona, principal destinació turística del país, hauran de pagar més que a la resta de Catalunya. Pel matix motiu, la ciutat reclamava un percentatge de recaptació més alt que a la resta de municipis, on s'ha xifrat en un 30% per a l'Ajuntament i un 70% per a la Generalitat. Tot i que s'havia arribat a parlar d'una proporció de 50-50 per a Barcelona avui l'alcalde ha concretat el percentatge. El govern municipal s'endurà el 34% del que es reculli, perquè al 30% que li correspon, s'hi sumarà la meitat dels d'ingressos obtinguts amb el recàrrec adddicional que pagaran els turistes per dormir a la ciutat. Els diners de l'impost es reinvertiran a promociar el turisme i pal·liar-ne els efectes negatius. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "Destinarem la meitat a promoció turística de la ciutat a través de Turisme de Barcelona, i l'altra meitat al foment d'un turisme responsable, a la protecció i manteniment del nostre patrimoni i a preservació de Barcelona i la millora de la qualitat de vida dels residents de les zones turístiques." L'objectiu del govern municipal és que el tursime es vegi com una activitat positiva. Per això vol també que l'IVA que genera el turista repercuteixi en la ciutat. Una possibilitat que es negociarà amb el Ministeri d'Hisenda. Només l'any passat els turistes van gastar prop de 2 mil milions d'euros a la ciutat a través de les tàrgetes de crèdit. Una xifra que el 2012 es podria superar, ja que del gener a l'agost, la despesa ja es va enfilar als 1.640 milions d'euros.

A partir de l’1 de novembre els establiments turístics cobraran una taxa que a Barcelona anirà des dels dos euros i mig fins als 75 cèntims en funció de la categoria dels hotels. De tot el que recapti la ciutat, un 34% es quedarà a Barcelona i la resta, el 66%, s’entregarà a la Generalitat. L’aportació a la ciutat ja no serà del 50%, tal com s’havia dit fa poc més d’una setmana, sinó d’un terç de la recaptació.

El percentatge que es quedarà la ciutat correspon al 30% que pertoca a tots els municipis més una petita part extra, que s’obtindrà dels diners que es paga de més per pernoctar a Barcelona i no a un altre municipi català. Un diferència que s’aplica a tots els establiments excepte els hotels de cinc estrelles, i que és de 0,25 cèntims d’euro més per nit.

L’alcalde ho ha explicat durant una conferència organitzada per Turisme de Barcelona sobre la qüestió. La taxa es destinarà a parts iguals a fomentar i promocionar el turisme a Barcelona i a millorar els espais on hi ha més afluència de visitants, tant des del punt de vista del patrimoni, com de la qualitat de vida dels barcelonins que viuen en aquestes zones. Amb tot, Xavier Trias ha destacat que la taxa ajudarà a millorar la situació econòmica de Turisme de Barcelona i a fomentar una percepció positiva del turisme com a font de riquesa.

Xavier Trias ha parlat del turisme també des del punt de vista de la seguretat i ha destacat que durant els darrers mesos s’ha millorat i han caigut un 7% les denúncies de turistes. Tot i això, Trias ha reconegut que no es pot abaixar la guàrdia, perquè encara hi ha zones on cal actuar.