Els futurs agents aprenen aquí com combatre amb arguments els tòpics negatius. "L'objectiu és aturar l'ofensiva, fer que les persones que difonen rumors dubtin de que el que estan difonent és una informació". Aquesta n'és la primera clau, però en aquest curs també els faciliten altres eines comunicatives per desactivar rumors. XESCA GARCÍA, Grup d'Interacció Multicultural "Útil ens serà tot. Jo almenys patia una desinformació, aleshores, davant de certs rumors sí que hem quedava sense poder rebatre'ls". Els agents són voluntaris que provenen de diferents entitats i que treballaran en el seu entorn familiar, laboral i social més immediats. La Xantal és catalana i es va convertir a la religió musulmana. Això ha fet que visqui en primera persona alguns dels prejudicis sobre aquesta comunitat. XANTAL GENOVART, Associació de Dones Musulmanes a Catalunya "Sempre dic que el desconeixement és mutu, moltes vegades ens culpem a nosaltres com a societat d'acollida, però moltes vegades els rumors i els prejudicis venen de tot arreu". Aquestes sessions de formació especialitzada tenen lloc des del mes de maig. En cinc mesos ja han passat pels cursos un total de 150 persones. A banda de la formació dels agents antirumors, s'han dissenyat altres estratègies com un manual antirumors, un nou espai web i un còmic divulgatiu dibuixat per l'il·lustrador Miguel Gallardo.

L’estratègia forma part del pla Barcelona Interculturalitat que, entre altres necessitats, considera indispensable lluitar contra els estereotips i els falsos rumors. L’Ajuntament ha identificat els principals tòpics relacionats amb la immigració i els ha agrupat en quatre àmbits: els serveis socials i sanitaris -es diu que els immigrants copen els ajuts socials i abusen dels serveis sanitaris-, el comerç i els impostos -es diu que els immigrants no paguen impostos i reben ajuts per obrir botigues-, la convivència -s’assegura que els estrangers són incívics- i el mercat laboral -s’afirma que els immigrants prenen el treball als autòctons-.

Per lluitar contra aquests estereotips, el consistori vol crear una xarxa de persones que promoguin el coneixement i la reflexió sobre la immigració i la diversitat cultural. Moltes d’aquestes persones pertanyen a associacions i entitats que ja treballen en aquest àmbit.

Per combatre els estereotips, el pla preveu diverses eines. La primera és formació especialitzada i gratuïta per crear la figura de l’agent antirumors, a qui es dóna informació i dades que ajuden a desmentir els tòpics. També s’ha creat el primer manual antirumors i un cómic dibuixat per l’il·lustrador Gallardo, que es distribuirà per biblioteques, centres cívics, etc. Una altra eina és un web municipal on es pot consultar l’estratègia antirumors. A més, s’ha creat la Xarxa BCN Antirumors, formada per 60 entitats i diverses persones que, a títol individual, treballen per la convivència.