Des que va esclatar la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament ha reforçat la neteja de diferents espais de Barcelona, especialment les zones sensibles i de més concurrència, com l’entorn dels hospitals, els altres centres sanitaris, els mercats, els supermercats i les farmàcies. I ara, ha arribat el torn dels contenidors de residus.

Primeres actuacions

Un dispositiu de vuit equips de neteja ja han començat les tasques de neteja intensiva i desinfecció dels contenidors als districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. Cada equip s’encarrega de la desinfecció de 2.400 contenidors diaris a la ciutat, mitjançant un camió d’hidroneteja amb el qual s’aplica una solució a pressió a base d’hipoclorit sòdic, un producte similar al lleixiu. Aquestes actuacions seran extensives a la resta de la ciutat, i la freqüència de neteja a cada punt de recollida de residus dependrà de l’ús que tingui cada zona de contenidors, o de la detecció de pacients positius de la covid-19 en una zona concreta de cada barri —aquest encreuament de dades es fa d’acord amb les autoritats sanitàries—.

Consells per tractar residus

Mentre duri l’estat d’alarma per l’emergència sanitària, el consistori demana als barcelonins que segueixin una sèrie de pràctiques a l’hora de tractar els residus:

 • No deixar residus de grans dimensions al carrer perquè la recollida de mobles i trastos està suspesa.
 • Tancar bé les bosses d’escombraries i no deixar-les fora dels contenidors ni a les papereres.
 • No es poden deixar residus a la porta o entorn dels punts verds perquè estan tancats.
 • Minimitzar els residus mitjançant una compra responsable que eviti el malbaratament.
 • Extremar la recollida selectiva per reduir la brossa de rebuig.
 • Seguir escrupulosament els horaris de recollida als barris sense contenidors i on es fa el porta a porta.

Recomanacions als malalts per coronavirus

L’Agència Catalana de Residus també aconsella un conjunt de bones pràctiques a tenir en compte per les persones que han estan diagnosticades com a malalts de coronavirus:

 • La persona que estigui aïllada en una habitació per la covid-19 ha de disposar d’un cubell d’escombraries específic i, si és possible, he de tenir tapa i pedal per obrir-lo.
 • El material de protecció d’un sol ús com els guants, les mascaretes o els modadors s’han de dipositar en aquest cubell.
 • Les bosses d’escombraries han de poder-se tancar hermèticament i s’han de tancar abans de sortir de l’habitació.
 • Les bosses d’escombraries s’han d’introduir en una segona bossa també hermètica.
 • La brossa s’ha de dipositar al contenidor de rebuig.