És un dels mòduls prefabricats que es posaran en funcionament aquest curs a la ciutat. Es troben a l'Escola la Llacuna i acolliran dues línies de P3. Es tracta de l'embrió d'un nou centre que, de moment, NO tindrà edificis d'obra, sinó que anirà creixent amb estructures d'aquest tipus. Uns mòduls que, segons el Consorci d'Educació de Barcelona, són diferents dels barracons que hi havia fins ara. Asseguren que reuneixen tots els requisits de climatologia, sostenibilitat ambiental i adaptabilitat. De fet, és una aposta a l'alça. També es conceben com a centres modulars les escoles Entença, a l'Eixample, i la Sagrera, a Sant Andreu. Totes dues de nova creació. MERCÈ MASSA, Gerent del Consorci d'Educació "L'equipament funciona, l'equipament és molt més sostenible, dóna més viabilitat. És l'inici d'un plantejament, però el que sí que podem garantir és que en el cas que es decideixi que són construccions definitives reuneixen totes les condicions amb aquest plus de flexibilitat." Al davant de l'Escola la Llacuna, l'Institut Maria Espinal s'estrena de la mateixa manera, malgrat que en aquest cas sí que està prevista la construcció d'un edifici d'obra per al curs 2018-2019. Així aquests mòduls quedaran lliures i es reutilitzaran per a un altre institut que es crearà a la mateixa zona i que els tindrà, en principi, com a definitius. Tot i això, en cap d'aquests casos no es tanca la possibilitat d'aixecar una futura construcció, si es consindera necessari. MERCÈ MASSA, Gerent del Consorci d'Educació "Són construccions que tenen totes les característiques per ser definitives. Això no vol dir que totes aquelles iniciades en mòduls s'acabin constituïnt com a escoles definitives. Ni molt menys." A banda d'aquests centres, a la ciutat hi continuarà havent dues escoles en mòduls provisionals: la Viladomat i la Maquinista. I s'accelera la construcció de l'Institut Martí i Pous, que s'ubicarà al recinte de la Fabra i Coats.

El curs escolar 2016-2017 comença amb novetats a Barcelona. Una d’aquestes és la posada en funcionament de dues escoles i un institut públics que engeguen l’activitat en mòduls. Unes construccions que fins ara s’havien pensat com a provisionals i que, en aquest cas, es preveuen com a definitius.

L’Escola Entença, a l’Eixample, i l’Escola la Sagrera, a Sant Andreu, són dos dels centres públics que inicien l’activitat aquest curs a Barcelona. Tant un com l’altre estan construïts en mòduls i, segons el Consorci d’Educació de Barcelona, no hi ha data per aixecar-hi un edifici d’obra. Segons l’organisme, aquests centres modulars disposen de totes les condicions per ser definitius i la intenció és, de moment, que es quedin com estan. El mateix passa amb l’Institut Maria Espinal, a Sant Martí, que també s’estrena el curs 2016-2017. En aquest cas, però, sí que està prevista la construcció d’un edifici d’obra que hauria d’estar enllestit el curs 2018-2019. D’aquesta manera els mòduls quedarien lliures per posar-hi els alumnes d’un nou institut que està previst a la mateixa zona, i en aquest cas sí que tindria aquestes estructures com a definitives.

Una tendència que arriba també a l’Escola la Llacuna, que aquest any acull a les seves instal·lacions l’embrió del que serà un nou centre. Incorpora dues línies de P3, que estaran en mòduls i que més endavant constituiran una escola: la Llacuna del Poblenou.

A banda d’aquests, a la ciutat hi continuarà havent dos centres en mòduls provisionals: l’Escola Viladomat i la Maquinista. I s’accelera la construcció de l’Institut Martí i Pous, que s’ubicarà al recinte de la Fabra i Coats.

Això en un curs que dóna el tret de sortida amb un gruix total de 306.811 alumnes, 3.054 més que l’anterior. També creixen el nombre de docents, que passen de 8.278 a 8.411. A la ciutat hi ha 428 centres i, d’aquests, 291 són públics. Continua creixent, també, el percentatge d’escolaritzats a la pública. Si fa dos cursos era del 45,4 %, el passat va ser del 46,9 % i aquest curs han arribat al 48,4 %. Pel que fa a ràtios, el Consorci destaca que s’ha reduït a P3 de 23,9 a 22,5 i a 1r d’ESO, de 29,3 a 28,8. Ara, a Barcelona, el 92 % dels centres tenen una ràtio inferior als 25 alumnes i no n’hi ha cap que en tingui 28 o més.

Les dades facilitades pel Consorci apunten a una nova disminució de la taxa de repetidors, que ara se situa al 4,70 % i a un nou rècord, en canvi, de la taxa de graduació, que arriba al 90,2 %.

Per districtes, on hi ha més alumnes escolaritzats és Sant Martí (1.313), seguit de Sant Andreu (767) i l’Eixample (746). On menys n’hi ha és a Sarrià – Sant Gervasi (227)