Menors a Can Llupià

Baixa en cinc mesos el nombre de menors estrangers no acompanyats que estan interns en centres de justícia juvenil de Catalunya. Si al maig n’hi havia 109 i representaven el 38 % del total, aquest octubre han baixat a 97 i representen el 32 %.

Es tracta de joves d’entre 14 i 18 anys que han comès un delicte violent o bé se’ls investiga per aquest fet, normalment robatoris amb violència i intimidació. Molts es pregunten: què explica aquesta baixada dels ingressos en centres de justícia?

Els centres creuen que va lligat amb la disminució de les arribades, que, de fet, han experimentat un descens molt important. Si ens fixem en les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el novembre de l’any passat havien arribat 371 nois i noies, i aquest 2019, 85, un 77 % menys.