DANIEL GARCIA, portaveu nacional d'Avalot "Del 68% de joves que han decidit marxar, només un 32% té intenció de tornar. Ja no som un país d'acollida, sinó un país de fugida. I això és el que no podem permetre. Catalunya ha d'apostar pels seus joves per intentar tirar endavant això."

Els joves d’UGT denuncien que la reforma laboral tindrà un impacte més sever en els menors de 25 anys. Asseguren que la creació dels contractes de formació i per a emprenedors generarà més atur i els precaritzarà.  Segons el sindicat, l’atur en aquesta franja d’edat se situa prop del 50%, una xifra que és més del doble si es compara amb les xifres d’atur d’altres països europeus. Amb aquest panorama han assegurat que cada vegada hi ha més joves amb estudis superiors que decideixen buscar el seu futur fora d’Espanya.

Espanya, un “país de fugida”

Els responsables d’Avalot asseguren que “els joves volen treballar, però no a qualsevol preu” i han presentat un informe comparatiu de les situacions laborals a Espanya i Finlàndia, país al qual pertany Lapònia.  De les dades es desprèn que mentre la taxa d’atur entre els joves espanyols és del 46,6%, a Finlàndia és del 20,1%. Segons Avalot, l’exemple finès confirma que les inversions en educació i investigació afavoreixen el descens de l’atur entre els joves, i que “Espanya s’ha convertit en un país de fugida perquè no hi ha perspectives de futur”.