Durant el parèntesi creat per l’estat d’alarma van caure en picat les demandes d’ajuda per addiccions, però amb la desescalada s’han tornat a disparar, segons les dades de Projecte Home Catalunya. L’ONG assegura que ja s’han recuperat els nivells d’abans del confinament i, fins i tot, aquest mes de juny la demanda d’ajuda ha crescut un 18 %. Així, mentre a l’abril es van produir només 43 peticions d’ajuda (174 el 2019) i 81 al maig (185 el 2019), fins al 20 de juny la xifra ha pujat fins a les 116 peticions (per sobre de les 98 del 2019).

Davant de l’increment de peticions d’ajut, el que més preocupa ara a l’entitat són els efectes que pot tenir la crisi econòmica i laboral en el procés de reinserció de les persones amb addiccions. “El procés de resocialització és la base de la seva recuperació. El confinament i la nova normalitat limita i limitarà enormement les opcions per a construir una nova vida”, assegura Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya.

Reconèixer l’addicció a l’alcohol

Segons Projecte Home, el confinament també ha provocat un increment del consum d’alcohol per la manca d’activitat laboral i pel fet que moltes persones hagin estat en un ERTO. Per contra, el fet d’haver d’estar tancats a casa també ha estat una oportunitat per a moltes persones per prendre consiciència que pateixen una addició i decidir fer el pas de demanar ajuda. El fet d’estar més temps en familia i la dificultat per comprar i consumir drogues durant aquests mesos, excepte l’alcohol, ha fet més visible el problema i l’entorn ha fet pressió per iniciar un tractament.

D’altra banda, la reclusió a casa també ha tingut conseqüències negatives en les persones que segueixen un tractament per a l’addicció, com ara la pèrdua d’hàbits i rutines, la manca de motivació, la sensació de solitud o l’increment de la conflictivitat familiar. En el cas de les persones amb una patologia dual (addicció i trastorn mental) s’ha agreujat la seva salut mental.

La cocaïna segueix encapçalant el rànquing

Pel que fa a la memòria anual de Projecte Home Catalunya, la cocaïna continua sent per quart any consecutiu la substància que més demandes d’ajuda provoca, amb un 47,6 % dels casos. En segon lloc hi ha l’alcohol, amb un 34,1 %, que continua sent la droga més econòmica, més acceptada socialment i també més accessible, com s’ha posat de manifest durant el confinament. Després de l’alcohol, i amb un percentatge molt menor, hi ha l’heroïna (6,4 %) i el cànnabis (6,1 %).