Fa tot just dos dies que es va detectar el primer cas de coronavirus a Barcelona, però l’Hospital Clínic, el Centre Hospitalari de Referència per a Malalties d’Alt Risc, ja ha notat un increment de la pressió assistencial. Aquests dies ha augmentat el nombre de persones que van a les urgències amb símptomes lleus que volen descartar el contagi del covid-19. L’hospital reconeix un volum creixent de pacients relacionat amb aquest virus, tot i que afirmen que no es pot parlar de saturació. En tot cas, els professionals sanitaris fan una crida a la calma i insisteixen que abans d’anar al centre d’atenció primària o a les urgències d’un hospital es truqui al 061 perquè en valorin la situació. De fet, el Departament de Salut ha doblat l’atenció telefònica per resoldre els dubtes sobre el coronavirus.

A Barcelona, tres casos lleus i importats

Fins ara s’han diagnosticat tres casos de coronavirus a Barcelona: el primer el d’una dona de 36 anys de nacionalitat italiana que viu i treballa a la ciutat; el segon, un noi de 22 anys que havia estat a Itàlia entre el 22 i el 25 de febrer i viu a Barcelona; i el tercer, aquest mateix dijous, una dona de 22 anys i de Tenerife que va viatjar al nord d’Itàlia. Tots tres casos són lleus i importats.

Mesures de prevenció

Els símptomes més comuns del coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire. El virus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades. El període d’incubació de la malaltia és d’entre dos dies i un màxim de 14.

Les autoritats sanitàries recorden que les mesures genèriques de protecció individual per les malalties respiratòries són mantenir una higiene de mans freqüent, especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com tos o esternuts; mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.