L’Institut Barcelona Esports (IBE) ha rebut enguany 256 peticions del servei de monitoratge per a persones amb discapacitat, un 25 % més que l’any passat. I un 16 % dels casos, 42 en total, estan en espera, pendents que se’ls assigni monitor. Des de l’IBE s’està mirant que tinguin professional assignat amb la màxima celeritat.

L’Ajuntament ha explicat a betevé que una de les grans dificultats per trobar aquests recursos de monitoratge és la manca de personal especialitzat. En tractar-se de monitors especialitzats en activitat física i persones amb discapacitat, són perfils laborals no definits en cap línia formativa. L’IBE apunta que les persones que tenen aquesta especialització l’han obtinguda perquè hi han treballat o per interès propi en aquest camp. En molts casos, asseguren, s’han format en els cursos que s’imparteixen des de l’Ajuntament, any rere any, de forma gratuïta.

Quin és el procediment per accedir a aquest servei?

El procediment establert per fer recerca d’aquest personal especialitzat és el següent: en primera instància l’organitzador de l’activitat valora si amb el personal que dirigeix l’activitat és suficient per cobrir aquests casos d’inclusió. En el cas que no ho sigui, demana a l’Institut Barcelona Esports que aporti el monitor. Llavors, es recorre a les entitats especialitzades de la ciutat, en funció del tipus de discapacitat, per buscar la persona adient. Al llarg del primer trimestre s’aconsegueix anar facilitant el monitoratge necessari per a cada cas. Però, de vegades, en funció del lloc i horari, es triga més a poder donar el suport. De moment, aquest curs 2022-2023 ja s’han resolt 214 casos de criatures que ho han requerit.

Davant de l’increment de peticions que l’IBE ha tingut aquest any, estan estudiant possibles propostes de millora pel curs vinent.

Els casos de l’Abril i l’Stefano

Darrerament a Barcelona, hem conegut els casos de dos infants amb autisme que no han pogut accedir a les activitats extraescolars per manca de monitor, l’Abril i l’Stefano. El cas de l’Abril es va poder solucionar ràpidament, en qüestió d’una setmana se li va assignar un monitor i va poder fer les classes de natació. L’Stefano, però, no ha tingut tanta sort. Ja fa 15 dies que espera un monitor que l’acompanyi a la piscina, i l’Ajuntament, tot i que assegura que està treballant per assignar-li un professional al més ràpid possible, encara no l’ha trobat.