Les persones immigrades en situació irregular han augmentat

en el primer semestre del 2018 respecte de l’any anterior, passant de representar el 49 % al 57 %. El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) ha registrat 9.055 visites de prop de 7.000 persones, un 8 % que l’any passat. El director del CITE, Carles Bertran, i el sindicat CCOO han presentat la Memòria del primer trimestre de l’any en què també es conclou que la majoria d’immigrants continuen sent dones (58,2 %).

El sindicat apunta que la causa de l’augment de la irregularitat és l’alta temporalitat dels contractes de treball, ja que per poder regularitzar la situació al país, i per tant obtenir els papers per a residir-hi, la llei marca que s’ha d’aconseguir un contracte laboral de, com a mínim, un any de durada i a jornada completa. 

Per això, des del CITE i CCOO demanen que aquestes condicions es flexibilitzin perque més persones puguin regularitzar la seva situació i continuar fent vida un cop arribats a Catalunya. Tot i això, també demanen que es redueixi la temporalitat dels contractes.