Al novembre de 2012, la Generalitat va adjudicar la gestió de l’empresa que abasteix d’aigua l’àrea metropolitana de Barcelona mitjançant la captació als rius Ter i Llobregat i les plantes dessalinitzadores del Prat i Tordera. Aigües Ter Llobregat acumulava pèrdues de 128 milions d’euros durant els darrers cinc anys i la Generalitat preveia ingressar més de 1.000 milions d’euros amb l’adjudicació. El grup espanyol Acciona va guanyar el concurs públic.

L’altre candidat, el grup barceloní Agbar, ho va recórrer. I l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) va estimar el recurs reconeixent que en el procés del concurs s’havien vulnerat els principis d’igualtat, no-discriminació i competència. Llavors la Generalitat va demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la suspensió cautelar de la decisió de traspassar a Agbar, en lloc d’a Acciona, la gestió d’Aigües Ter Llobregat. Però la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa d’aquest tribunal li ho va denegar.

Agbar ja va reclamar l’any passat que se li adjudiqués definitivament ATLL, i el tribunal li va donar la raó, però la Generalitat no ho ha posat en pràctica. Això és el que la companyia distribuïdora d’aigües a Barcelona reclama ara amb urgència, demanant que les sentències anteriors s’executin judicialment en un termini no superior als 10 dies hàbils.