El CAP les Hortes del barri del Poble-sec ha atès durant la pandèmia 544 possibles casos de covid-19, 71 dels quals amb un diagnòstic de pneumònia. Des del centre d’atenció primària s’han prescrit 220 aïllaments domiciliaris i més de 550 baixes laborals. En una enquesta feta a 111 pacients del CAP, atesos en les últimes vuit setmanes, es desprèn que un 14,5 % dels pacients van rebre un diagnòstic de coronavirus i un 15 % del total va ser avaluats pel centre i després es van derivar a una visita d’urgències a l’atenció primària o a l’hospital.

Una de les principals conclusions que es deriven de l’enquesta de satisfacció és que el 70 % dels pacients consideren que l’atenció del CAP els ha evitat una o diverses visites als serveis d’urgències d’un hospital. El CAP les Hortes conclou que han tingut un paper clau per reduir el risc de col·lapse o saturació en l’arribada de pacients a les urgències hospitalàries. Un 9,2 % del total d’atencions comptabilitzades en aquest estudi feien referència a motius d’urgència respiratòria.

De totes les visites estudiades, el 74 % han estat de tipus telefònic (infermeria o medicina de família) i han contribuït a evitar desplaçaments i possibles contagis, i un 20 % s’han fet per mitjans en línia. A més, del total de visites durant aquest període, n’hi ha hagut 997 que s’han fet a domicili.

Un 95 % dels entrevistats consideren que la tasca de la primària en la crisi de la covid-19 és “imprescindible o bastant important”. Són partidaris, a més, de no tancar aquests recursos en situació de pandèmia, i en la seva majoria no consideren que la ciutadania faci mal ús de les visites sanitàries urgents.