Segons l’estudi Panoràmic de les Associacions de Barcelona, a la ciutat hi ha 4.623 entitats en què participen un total de 684.300 persones. La major part de les associacions de la ciutat es van constituir després de la transició democràtica: el 38% en les dècades dels 80 i 90, i un altre 38% des de 2000. Pel que fa a les activitats que duen a terme, el 25% treballa en l’àmbit d’acció social. El segueixen la cultura (20%), la joventut (15%) i l’esport (13%).

La meitat de les associacions en tres districtes

L’Eixample és el districte que aglutina un major nombre d’associacions. D’aquestes, una de cada tres es dediquen a l’acció social. Entre els sis barris que formen el districte, la Sagrada Família és el que concentra major activitat, seguit per la Dreta de l’Eixample i l’Antiga Esquerra de l’Eixample.

A Ciutat Vella, hi ha una associació per cada 122 habitants. És, per tant, el districte amb més densitat associativa. Això sí, hi tenen la seu moltes entitats que treballen fora de Barcelona també. Destaca la concentració d’associacions als barris del Gòtic i el Raval.

El barri del Poblenou acapara principalment les associacions de Sant Martí. A l’altre extrem, no només geogràfic, hi ha el barri del Besòs i el Maresme. L’Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí sumen el 49% del total d’associacions de Barcelona.

Els districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia empaten amb el 10% de les entitats de la ciutat ubicades als seus barris. Amb un passat obrer, a Sants predominen les associacions constituïdes abans dels anys 80. En canvi, a Gràcia hi trobem més agrupacions formades entre 2001 i 2010. Sant Andreu i Horta-Guinardó acullen, cadascun, un 7% d’associacions barcelonines. Concretament, destaca l’activitat de Sant Andreu de Palomar i Horta.

Nou Barris és el districte de menys densitat associativa, amb una associació per cada 584 veïns. El barri més actiu és el de les Roquetes. A la part baixa del rànquing de districtes més associacionistes, també trobem Sarrià-Sant Gervasi, amb el 5% de les entitats de la ciutat, i les Corts, amb un tímid 4%.

Dona molt implicada des de fa més de 20 anys

Més de la meitat dels barcelonins que participen en associacions són dones: concretament, un 56%, davant del 44% d’homes. El 32% dels associats que han participat en l’estudi fa més de 20 anys que formen part de la seva entitat. Un 19% dels associats fa entre cinc i 10 anys que és membre de ple dret i un altre 19% ho és des de fa entre dos i cinc anys. Prop de la meitat de les persones que formen part d’una associació s’hi impliquen assistint a les assemblees, pagant la quota i participant continuadament en les activitats.