Les minves del gener és un fenomen molt usual aquest mes. L’aigua del mar baixa entre 20 i 40 cm de nivell. L’explicació la trobem en la presència d’un anticicló potent, que exerceix una alta pressió sobre la superfície i força el mar a recular uns centímetres de l’estat habitual. Els baròmetres marquen des d’ahir més de 1030 hPa.