La transformació del Raval Sud començarà per la plaça del Pedró. Les obres s'iniciaran al setembre i l'objectiu és ampliar l'espai destinat als vianants, pacificar l'espai rodat i renovar-ne el mobiliari urbà. El projecte preveu també la creació d'una plataforma única i eliminar la circulació rodada a l'últim tram del carrer del Carme. Aquest projecte té un pressupost de 915.000 euros, xifra molt allunyada dels més de tres milions d'euros que es destinaran a la reurbanització dels entorns de Sant Pau. El projecte no començarà a posar-se en marxa fins ben be el 2013, perquè abans es vol obrir un procés participatiu per recollir-ne les opinions de veïns, entitats i tots els agents implicats a la zona. El que es pretén és reurbanitzar-ne els entorns i convertir la zona verda en el gran parc central del Raval Sud vinculat al nou Conservatori del Liceu. Però a banda de les actuacions de caire urbanístic, la nova regidora del districte, Mercè Homs, ha destacat l'impuls que es vol donar als programes de cohesió social del barri. En aquest sentit, ha anunciat per a la propera tardor la creació de la figura de l'agent comunitari. Seran veïns, persones líders dins el seu grup, que rebran una formació específica per fer de mediadors, detectar les situacions de risc i facilitar la informació a les entitats que ja treballen al barri i als serveis socials. L'actuació se centrarà principalment a la zona dels carrers de Robadors, Sant Ramon i Espalter.

El projecte amb un pressupost més alt serà  la reurbanització dels entorns de Sant Pau del Camp, que començarà l’any 2013 i està dotat amb més de tres milions d’euros.

Però a banda de les actuacions urbanístiques, hi destaca també l’impuls que es vol donar als programes de cohesió social. La nova regidora de Ciutat Vella,  Mercè Homs,  ha anunciat que a la tardor es crearà la figura de l’agent comunitari. Seran veïns que rebran una formació específica per fer de mediadors, detectar les situacions de risc i facilitar la informació a les entitats que ja treballen al barri i als serveis socials.

Setena convocatòria de la Llei de barris

En conjunt, els 34 projectes previstos al Raval Sud rebran una injecció econòmica de 15 milions d’euros. Els projectes es van veure beneficiats en la setena convocatòria de la Llei de barris de la Generalitat. El govern va crear aquesta iniciativa per finançar projectes d’intervenció en nuclis antics o àrees urbanes afectades per problemàtiques físiques i socials que hagin de ser afrontades de manera integral. A Barcelona, a més del Raval Sud, la setena convocatòria de la Llei de barris també va atorgar ajudes als barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, al districte de Sants-Montjuïc.