"Nosaltres estimem que unes 900 persones dormen al carrer. Són les darreres dades oficials. El 'housing first' consisteix en un canvi de model bastant important. Fins ara, les entitats administracions i tothom, el que es feia era es proposaven solucions temporals, com 'vine al centres per fer unes dutxes' i fent passos a poc a poc i al final de tot el recorregut i, com a premi, tenies l'habitatge. El canvi de model és just al revés, l'habitatge és el primer pas i és el punt de partida que sense aquesta garantia que no tornaràs a dormir al carrer, hi ha molt poca cosa a fer. A la persona se li ofereix un habitatge amb tres condicions. Aportar un 30% dels seus ingressos per pagar l'habitatge, perquè has de tenir una responsabilitat també. El bon veïnatge, si tu estàs en un edifici amb altres veïns has de garantir que els veïns no es queixin i que no hi hagin molèsties. I el tercer és garantir, acceptar l'equip de suport."

Ferran Busquets ha explicat que tant l’Administració com l’entitat treballen amb un canvi de model per donar suport a les persones sense sostre. “Fins ara oferim una solució temporal”, com el centre Arrels, on la persona pot allotjar-se i garantir les necessitats bàsiques d’higiene i menjar; el final del procés era la concessió d’un “habitatge com a premi”. En canvi, amb el “housing first”, l’adjudicació d’un pis individual és el punt de partida: “La gent que viu al carrer necessita un allotjament per sempre, perquè és garantia de no tornar a dormir al carrer”, ha dit.

Busquets ha explicat que les persones que se’n beneficiïn hauran d’acceptar tres condicions: “Aportació d’un 30% dels ingressos per pagar l’habitatge, el bon veïnatge i acceptar un equip de suport”. En el cas de les persones sense ingressos: ” Una persona que no té els ingressos, un 30% de res és res. Això és un altre problema afegit”, ha dit Busquets sense especificar d’on podrien sortir els diners de les persones que no generen cap tipus d’ingressos (ni nòmines, ni ajudes socials).

Segons Busquets, a la ciutat ja s’estan fent proves aplicant aquest model. Ha dit que l’Ajuntament “està licitant la proposta” i “els agrada”. Ferran Busquets ha afirmat que “l’èxit del model està bastant garantit” en un 90% dels casos. El “housing first” sorgeix als Estats Units i alguns països europeus ja ho estan començant a implantar.