Sis anys de treball intens resumits en un llibre. El 2005 l'equip d'arquitectes AiB va presentar el projecte per a la futura presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ara ja és una realitat. Fins aquell moment, mai no havien dissenyat un centre penitenciari. En aquest cas, l'entorn i la vegetació hi tenen un paper fonamental. ROGER PÁEZ, AiB Arquitectes "Els arbres canvien estacionalment, es mouen amb el vent, fan un cert soroll, acullen nius, hi ha ocells... Totes aquestes qüestions que poden semblar poc importants, en el moment en el qual tu estàs definint un entorn del qual no en pots sortir lliurement, són molt importants." "La pregunta és: 'Què podem fer nosaltres com arquitectes per millorar la presó? Què podem fer nosaltres com a arquitectes per tal d'aportar un cert valor a la qüestió penitenciària?" Asseguren que l'arquitectura és bàsica a l'hora de projectar una presó i que va més enllà d'un punt de vista tècnic. ROGER PÁEZ, AiB Arquitectes "L'arquitectura de la presó es converteix estrictament en tot el món físic de l'intern. Per tant, això és una càrrega de responsabilitat afegida molt important. Normalment com a arquitecte no et planteges aquest tipus de dificultat. És a dir, el teu espai exterior i interior, els edificis, els patis, els espais enjardinats, els espais d'esport... Tots els espais que estan dintre dels límits físics de la presó han de ser prou rics, prou matisats, prou canviants com perquè es puguin convertir en tot el món físic de la gent que està obligada a ser-hi durant un temps limitat." Un disseny penitenciari innovador a Catalunya, però que no sabem si s'aplicarà en els dos nous centres que es construiran a Barcelona en un futur. De moment, només se sap que un estarà a la Zona Franca i l'altre, al Besòs. Acolliran els interns de la Model, que previsiblement tancarà el 2016.

La presó de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragona), entrarà en funcionament al llarg de 2015.  Es tracta d’un edifici amb capacitat per a prop d’un miler de persones i és el més innovador que s’ha fet fins ara a Catalunya. El projecte de l’estudi AiB va ser escollit entre una trentena de propostes. Ara han recollit l’experiència en el llibre ‘Presó i projecte’.

L’autor, l’arquitecte Roger Páez, assegura que dissenyar una presó ha estat tot un repte. Creu que l’arquitectura, en aquests casos, té un paper essencial en el funcionament del col·lectiu que hi viurà. En serà l’únic espai vital i l’espai ha d’afavorir l’objectiu principal de les presons: la reinserció social de l’intern. En aquest cas, l’edifici s’ha fet adaptant-se a l’entorn i aprofitant l’orografia del terreny.

Aquest disseny penitenciari trenca amb el model que s’havia seguit fins ara. No se sap si també s’aplicarà en els dos centres que s’han de construir a Barcelona en un futur. Encara no se’n saben els detalls i només n’ha transcendit que un estarà situat a la Zona Franca i l’altre al Besòs. L’objectiu és que acullin els presos de la Model, un cop tanqui, l’any 2016.