navalla automatica, prohibida

Les armes blanques són armes de mà que tenen la capacitat de tallar, punxar o ferir. Però d’armes blanques n’hi ha de diferents mides i tipus com la navalla, el matxet o el ganivet de caça. Però no en tots els casos és legal la tinença de les armes blanques.

Armes blanques de màxim 11 cm de llargada

El reglament espanyol d’armes estableix el llindar d’11 cm de llargada de la fulla des de l’empunyadura per determinar els casos en què és legal dur les armes al damunt. És el cas de moltes navalles petites que, per contra, no es poden exhibir a la via pública. La normativa sí que determina que la policia les pot requisar si cometem un delicte duent l’arma blanca. Tampoc no es poden fer servir els models més curts, inferiors als 11 cm, en determinats espais com els aeroports.

Les armes blanques més llargues d’11 cm

Pel que fa les armes blanques amb les fulles de més d’11 cm de llarg, només es poden portar per la via pública i sense mostrar-les si està justificat. És a dir, que no es poden exhibir en públic però sí que es podrien transportar en una motxilla o el maleter del cotxe en determinats casos. Per exemple, si el ciutadà ha comprat uns ganivets de cuina i els duu a casa. En aquestes situacions, queda a criteri de la policia si està justificada la tinença. Si un agent atura un ciutadà i detecta l’arma blanca llarga i el context i l’argumentació són coherents no se’l sancionarà.  D’altra banda, segons la Guàrdia Civil, si un grup  és aturat en un control policial de matinada en una zona d’oci nocturn i amb matxet, segurament el requisaran. Pel que fa als ganivets de caça o els que es fan servir per fer pesca submarina, van vinculats al permís d’armes o llicència de caça en els casos de caça major.

punyal, arma prohibida

Quines armes blanques estan prohibides?

Hi ha diversos tipus d’armes blanques que la llei no en permet ni la tinença ni la venda. S’hi inclouen en aquestes restriccions les navalles automàtiques, amb un mecanisme que fa aparèixer la fulla, i les amagades en objectes i també els punyals, que tenen dos talls i una forma de punta pensada només per punxar i no per tallar.

catana

Les armes blanques de col·leccionista i les sancions

La normativa requereix permisos especials per poder tenir armes blanques de col·leccionista només en els casos de determinades armes militars. La resta de recreacions o armes antigues es regulen de la mateixa manera que les armes amb una fulla de més d’11 cm de llargada. A priori, tenir-les és sancionable només en els casos que el propietari i el context en el qual es detecti l’arma no estigui justificat.