El govern català defensa el canvi d’horari, tot i que la variació la marca una directiva europea. De fet, l’endarreriment o avançament de l’hora es fa a una vuitantena de països d’arreu del món des de l’any 1974. Amb l’horari d’hivern es pretén aprofitar més la llum natural del matí, malgrat que a les tardes es faci fosc més aviat. Aquesta mesura comporta un estalvi d’entre cinc i sis euros per família a l’any, una xifra que ha disminuït, ja que l’any passat va comportar un estalvi de poc més de 10 euros.

El canvi d’horari cada vegada és més qüestionat. Es troba en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horària, però els estudiosos apunten que cal reflexionar si realment aporta un estalvi energètic. Per altra banda, també hi ha qui diu que el canvi comporta conseqüències negatives en l’afectació del son.