L’Ajuntament ha iniciat els treballs per remodelar la paret mitgera de la plaça del Vuit de Març, a Ciutat Vella. La intervenció permetrà recuperar les restes de l’aqüeducte romà que ha quedat integrat al mur. Els treballs acabaran a finals d’any i tenen un pressupost de 345.000 euros.

La plaça del Vuit de Març es va crear l’any 1988 tot i que es va inaugurar uns anys més tard—, quan l’enderroc de les cases del carrer de Duran i Bas va generar un espai nou. L’enderroc també va deixar al descobert l’aqüeducte que històricament portava aigües del riu Besòs des de Montcada fins a Barcino. Amb les obres que ara s’estan fent, la paret mitgera revalorarà l’aqüeducte —a la base del mur— i, a sobre, es reivindicaran les restes de les cases que hi havia i que van ser enderrocades a finals dels anys 80.

Quan acabin els treballs, el Servei d’Arqueologia de Barcelona farà una excavació al subsol amb l’objectiu de recuperar les bases dels pilars i poder veure l’alçat complet.