ROSA GARCIA, Associació Retorna "L'Associació Retorna és una plataforma constituïda per entitats d'àmbit ecologista, consumidors, sindicats i el Gremi de Recuperació de Catalunya, que el que fem és impulsar que, en l'àmbit estatal espanyol i de Catalunya es faci un canvi en el model de gestió dels residus d'envasos com es fa en altres països com Alemanya, Holanda, que quan vas a comprar t'emportes l'envàs, però després el pots retornar buit i se't retorna el dipòsit que tu has deixat, això estem demanant que aquí a casa nostra sigui una realitat. La gent cada dia es més conscient amb el tema de la problemàtica dels envasos, del sobreenvasat i dels envasos d'un sol ús, per això des de Retorna el que s'està plantejant és aquest canvi de model perquè si ara a casa nostra, a Catalunya, estem reciclant no arriba al 25% dels envasos, als països on tenen servei de dipòsit estan reciclant el 90, 98%. Això forma part d'un tour, el Retorna Tour, que està recorrent diferents ciutats de l'Estat espanyol i en els cinc primers dies que estem aquí a la ciutat comtal, ja tenim més de 32.000 envasos recollits, que són gairebé una tona de residus d'envasos de plàstic i de llaunes."