ANTONI CASTELLÀ, secretari general d'Universitats i Recerca "Aquest 2012 hem pogut mantenir el pressupost de les universitats. I, per tant, el pressupost és de congelació, el mateix que el 2011. Jo ho contextualitzo en una crida molt més general a tot l'Estat. El nostre sistema ha pogut preservar en aquests moments que tot el personal docent investigador estigui a la universitat, hem començat el curs amb normalitat."