donatiu mascaretes barcelona

(ACN) L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha iniciat una actuació d’avaluació prèvia de versemblança per analitzar si existeix mala praxis en la cadena de distribució i venda de material de protecció pel coronavirus. En els últims dies, s’han conegut situacions de preus abusius de material de protecció com mascaretes, guants i gel higienitzant en una situació d’escassetat i, per això, Antifrau analitzarà si existeix mala praxis en la cadena de distribució i venda d’aquests productes sanitaris essencials. També analitzarà si aquesta situació d’increment excepcional de preus pot generar un ús o destinació il·legal de fons públics, pot haver causat tracte de favor o conductes contràries a la llei.

L’OAC ha acordat obrir un expedient d’avaluació prèvia de versemblança, per iniciativa pròpia. D’aquesta manera, es vol identificar l’existència de possibles casos concrets susceptibles de ser investigats per part d’Antifrau o, en el seu cas, identificar procediments o pràctiques administratives susceptibles de millora. En aquest sentit, els fets investigats es poden enquadrar en l’àmbit de competència de l’OAC.

Antifrau considera una prioritat contribuir a assegurar que la gestió pública, en situació excepcional, respongui a l’interès general i no amagui cap pràctica fraudulenta. És en aquest marc de defensa de l’interès general, que des d’Antifrau s’ha decidit obrir aquest expedient d’avaluació prèvia de versemblança. Des d’Antifrau, es vol contribuir que la gestió pública es faci amb integritat i transparència per evitar que la situació d’excepcionalitat que es viu fomenti la captura de l’estat per part dels grups d’interès que hi ha al darrere de la cadena de distribució dels productes sanitaris essencials.

Bústia de denúncies anònimes

Tot i el confinament, l’OAC manté a disposició de tota la ciutadania el seu canal de denúncies anònimes, canal que no ha deixat de funcionar, tot i la situació provocada per la crisi sanitària que es viu, i que compleix els requisits de confidencialitat, reserva d’identitat i/o l’anonimat absolut. Qualsevol persona pot denunciar situacions de risc (susceptibles d’especial alerta en l’actual situació d’excepció) com ara: ús privilegiat d’informació, desviament d’ajuts públics a fins aliens a aquells pels quals s’atorguen, irregularitats en la contractació pública, arbitrarietats en l’accés desigual a béns i serveis, favoritismes en la concessió de permisos i autoritzacions, tractes de favor per part de servidors públics, manca de transparència o obstaculització del dret d’accedir a informació pública.