afonia covid

(EFE/redacció) Els anticossos que genera el sistema immunitari es mantenen 17 mesos després d’haver contret la covid-19. Un estudi ha analitzat 769 casos de professionals sanitaris que van emmalaltir en infectar-se amb el virus SARS-CoV-2. La recerca també ha confirmat que els que van patir la malaltia de manera greu generen més quantitat d’anticossos que els que van tenir afectacions moderades i lleus.

També es demostra que hi ha diferències significatives en la generació dels anticossos entre homes i dones en el dia 30 de la infecció per a tots els anticossos mesurats. Els homes generen una resposta més elevada d’anticossos i més ràpidament però, amb el pas del temps, aquesta quantitat s’iguala en les dones. L’estudi és un dels més grans que s’han fet a Catalunya pel volum de participants i la durada del seguiment que es fa en els pacients, que ha estat de 17 mesos.

La recerca, que publica la revista ‘BMC Infectious Diseases’, s’ha dut a terme amb la participació de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Hospital Germans Trias, l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i la Fundació per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol).

En aquest seguiment es van fer anàlisis de sang de manera periòdica per estudiar a fons la resposta immunitària davant el virus, així com qüestionaris per conèixer amb detall les afectacions que el virus va causar a les persones que s’havien infectat. La recerca s’ha centrat en els resultats que aporten els anticossos IgG(N), ja que no s’alteren amb la vacunació contra la covid-19, amb la qual cosa es pot diferenciar la resposta immunitària generada per la infecció d’aquella produïda per la vacuna.